Ujian Kompetensi ICT kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

Posted by: | Posted on: September 26, 2013

Pelaksanaan ujian kompetensi ICT kepada pegawai perkhdmatan pendidikan (guru dan pentadbir sekolah) akan dilaksanakan bermula September hingga November secara berfasa berdasarkan surat KP(BPG)9203/5/1/3(40) bertarikh 20 September 2013 dari Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia merupakan salah satu inisiatif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 (PPPM 2013-2015)

Ujian rintis ini mula dibuka secara dalam talian bermula 26 September 2013 hingga 2 Oktober 2013 di pautan http://ict-kpm.azurewebsites.net atau klik pada imej dibawah untuk login.

quiz